Klimat i stormakternas händer

TIDEN_2_2015 framsida_Page_17

Inför klimatmötet i Paris senare i år handlar det om tre stora aktörer – EU, USA och Kina. Om dessa tre kan komma överens kan det finnas hopp för ett globalt avtal. Men även andra snabbt växande ekonomier kommer spela en roll, och de inspel som
Läs mer

Klimatet måste bli en vinnarfråga

TIDEN_2_2015 framsida_Page_21

Klimatmässigt kommer Paris med största sannolikhet att bli ett misslyckande, säger Naturskyddsföreningens Svante Axelsson. Men politiskt kan det bli en framgång, och det är också viktigt. Dessutom kommer många av de viktigaste länderna anta betydligt
Läs mer

Farligt att ”religiofiera” konflikter

TIDEN_1_2015_QIOZK_Page_39

Det är bra att Klas Gustavsson skriver om antisemitism inom socialdemokratin. Historiskt finns en del att reda ut. Som statsbärande parti format i samma era som antisemitismen växer sig som starkast, gick partiet knappast fri från tidsandan.
Läs mer

Höga insatser i atlantisk förhandling

TIDEN_1_2015_QIOZK_Page_26

USA och EU står närmare varandra i synen på konsumentsäkerhet och miljöhänsyn än vad som nu framkommer i debatten om ett nytt frihandelsavtal. Det finns skäl att se över regler som skulle kunna ge företagen överprövningsrätt, men just nu tyder mycket
Läs mer

Ett fossil till handelsavtal

TIDEN_1_2015_QIOZK_Page_21

Det är möjligt att stoppa allvarliga klimatförändringar men då måste världens fossila infrastruktur börja monteras ner. TTIP-avtalet kan göra detta omöjligt, skriver Kajsa Borgnäs. Den goda nyheten är att växthusgasutsläppen från världens samlade
Läs mer