Filmen som enar vänsterrörelsen

TIDEN_4_2014_PRIDE_

Pride blev en av julens stora biosuccéer. I Storbritannien har den inspirerat till diskussion om solidaritetens förutsättningar, men i Sverige har debatten om mötet mellan ett gäng HBT-aktivister och walesiska gruvarbetarfamiljer lyst med sin
Läs mer

Utvecklingen hotar det fackliga löftet

TIDEN_4_2014_QIOZK_Page_33

Grunden för hur den svenska arbetsmarknaden är organiserad håller på att upplösas. Och det är inte en eller två förändringar vi talar om, utan rader av förändringar och en smygande förskjutning av synen på förhållandet mellan anställda och
Läs mer

Hela världens Flen

TIDEN_4_2014_QIOZK_Page_23

I spåren av Sverigedemokraternas framgångar började Tidens Jesper Bengtsson leta efter det ”delade Sverige”, och han fann det i sin egen hemstad, Flen. En liten ort, kanske mest känd för att både statsministern och kungen brukar hänga i trakterna.
Läs mer

Vad fungerar mot rasismen?

TIDEN_4_2014_QIOZK_Page_35

Efter valet 2014 går debatten i vågor om hur rasismen bäst bekämpas. Kanske kan social- och kognitionspsykologi ge oss några tips om framkomliga vägar, skriver Erik Bergström, kandidat i idéhistoria och psykologstudent vid Stockholms
Läs mer

En samtida socialdemokrati

Bild Anne-Marie artikel

När de ekonomiska realiteterna ändrades på 1980-talet hängde inte socialdemokratin med utan resignerade i många fall till marknadsliberala lösningar. Verkligheten är fortfarande en annan än den på 1970-talet men behovet av socialdemokratins lösningar
Läs mer

Så stoppas Sverigedemokraterna

Vi och dom

Att Sverigedemokraterna växer är en effekt av att inget annat parti lyckats kanalisera missnöjet mot en välfärdsstat och ett skyddssystem som drar sig tillbaka. Socialdemokratins roll de närmaste åren måste vara att mobilisera för ett jämlikare
Läs mer